Site-ul www.valleb.ro  este deținut și administrat de societatea S.C. ValleB Team S.R.L., având urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 41415951, inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1563/2019,  capital social în valoare de 200 de lei și cu sediul in Com. Corunca nr.219P2 jud. Mureș. E-mail: hello@valleb.ro

Navigarea pe site-ul www.valleb.ro urmată de cererea pentru ofertă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client sau vizitator al paginii.

 1. www.valleb.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergentă sau neîntelegeri intre www.valleb.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul cererii:

Administratorul vă oferă accesul în magazinul online și utilizarea acestuia, sub rezerva acceptarii de către dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricarui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, dumneavoastră sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții.

Definiții

 utilizator   orice persoană care vizitează site-ul www.valleb.ro  

client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Cerere de ofertă. S

Serviciu– orice serviciu mentionat în Cerere, care urmează a fi efectuat de catre Prestator, Clientului.

Cererea de ofertă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Client prin care Clientul iși exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse sau Servicii.

Prestator  – societatea “Valleb Team S.R.L.”, Cod Unic de Inregistrare 41415951, inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1563/2019, cu capital social în valoare de 200 de lei cu sediul în Com. Corunca nr.219P2 jud. Mureș. E-mail: hello@valleb.ro

 • Drepturile de proprietate intelectuală –  Continuțul site-ului www.valleb.ro : imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente marci inregistrate, este integral proprietatea S.C.VallebTeam S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fară acordul S.C. Valleb Team S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepșeste conform legislatiei în vigoare. Utilizarea pe www.valleb.ro a oricarui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. www.valleb.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea continutului site-ului.

 Vizitatorul/Cumparatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/utiliza conținutul magazinului online www.valleb.ro, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului,  fiind apărat de legea dreptului de autor și de legile referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.

 • Exonerare și răspundere – S.C. Valleb Team S.R.L. nu garantează ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de S.C. Valleb Team S.R.L.  sunt fară viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, S.C. Valleb Team S.R.L. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. S.C. Valleb Team S.R.L. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. S.C. Valleb Team S.R.L.  își rezervă dreptul de a refuza și selecta clienții în funcție de disponibilitatea echipelor de lucru sau preferințele și gusturile acestora.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.valleb.ro  nu își asumă nici o responsabilitate sau raspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 • Limitarea accesului la site – Utilizatorii site-ului  www.valleb.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebari sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar continutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenintător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu www.valleb.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice alta formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. www.valleb.ro  nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.valleb.ro și afiliaților/asociatilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, creea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează ca are toate drepturile asupra continutului pe care îl afișează sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei terțe entitati fizice sau juridice.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, e-mail, date de geolocalizare/date de trafic.  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.valleb.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară. Clienților le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaăție a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale. SC ValleB Team S.R.L. nu gestionează și nu colectează date personale în vederea campaniilor de marketing sau pentru campanii de informare a clienților despre serviciile noastre (gen newslatter) . Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau partială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintată catre sediul SC ValleB Team S.R.L. sau prin e-mail la adresa hello@valleb.ro. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorarii Cererii de ofertă. www.valleb.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzator pe www.valleb.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

r

 • Cererea de ofertă –  Pentru a solicita o ofertă, Clientul trebuie să completeze formularul de contact. Prin finalizarea completării formularului de contact garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecintele acestor erori (Cerere ramasa fară răspuns, transmisă greșit etc)  www.valleb.ro  nu poate fi tras la raspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge răspunsuri intârziate la cereri sau lipsa vreunui raspuns. Prin completarea formularului de contact, Clientul se declară de acord ca un reprezentant www.valleb.ro să il contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon, etc.). (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de ofertă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste servicii nu este încheiat complet pănă când nu se va încheia un contract între Client și www.valleb.ro).

www.valleb.ro  poate refuza o cerere de comandă, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune.

Odată cu lansarea comenzii de pe magazinul online www.valleb.ro , cumpărătorul acceptă comunicarea prin e-mail sau telefon sau orice altă metodă de comunicare prin care administratorul își derulează activitatea.

Cumpăratorul devine proprietarul materialelor fotografice doar după confirmarea plății, în cazul plătii cu un  card bancar.

 • Facturare, plăți – Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Contract. Vânzătorul va emite către Client o factură  pentru Serviciile prestate, obligatia Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Plata se va face in cont bancar.

Preturile sunt afișate pe pagina dedicată fiecarui produs, contin TVA. În cazul în care prețul nu este afișat, veți avea posibilitatea de a cere o ofertă, iar un operator vă va comunica prețul în cel mai scurt timp posibil.
-Prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii.
-Pretul imprimat pe factură este același cu cel transmis de operatori în momentul confirmării comenzii.
Modalitatile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.
-Pe baza informatiilor deținute de www.valleb.ro  și a celor furnizate  de cumpărător va fi emisă o factură pentru bunurile livrate.

Backup –  S.C. ValleB Team SRL are obligația de a asigura copii de siguranță ale materialelor fotografice rezultate în urma  prestării servicilor fotografice și videografice pănă la livrarea acestora către client. S.C. ValleB Team SRL are obligația să asigure copii de rezervă ale materialelor finite după predarea către client de maxim 15 zile, după această perioadă  S.C. ValleB Team SRL  nu își asumă nici o responsabilitate față de client. Clientul are obligația să verifice materialele primite și să solicite modificări ale materialelor în acest termen de 15 zile. Clientul are obligația să își facă copii de rezervă ale materialelor primite. S.C. ValleB Team SRL nu își asumă răspunderea pentru  eventualele defecțiuni ale materialelor suport (dvd-uri, memorii USB, Stick-uri, HDD, etc.) ce intervin după termenul de 15 zile de la predarea materialelor fotografice finite.

 • Livrarea materialelor fotografice finite – Data estimată de livrare pentru materialul fotografic prelucrat în format JPEG poate varia în funcție de contract  și este menționată în contractul pe care clientul il semnează. În funcție de ceilalti colaboratori (laboratoare foto, producatori de albume foto) acest termen poate fii prelungit justificat . .
 • www.valleb.ro își rezervă dreptul de a folosi eventualele materiale rezultate din colaborările cu clienții în scopul promovării ca portofoliu pe site-ul www.valleb.ro sau site-uri partenere, pe facebook sau alte retele de socializare, pe site-uri de profil atat naționale cât și internaționale cât și în reviste de profil, doar dacă nu cumva contractul prevede clauze de confidentialitate.
 1. Forța Majoră – Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu întarziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Parțile își vor aduce la cunoștiță de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, parțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.
 1. Orice despăgubire rezultată ca urmare a contractului dintre cele două parți nu poate depași valoarea contractului.
 1. Aprobarile necesare pentru filmarea /fotografierea în locațiile stabilite , cât și acordul tuturor persoanelor care vor aparea în imagini vor fi obținute de beneficiar.
 1. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă – Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict aparut intre www.valleb.ro și Clienti va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.
 1. Dispoziții finale – Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

              Limba care guvernează acest site este limba Română.

Pentru orice reclamatie sau sesizare va rugam sa ne contactati la adresa de email hello@valleb.ro